villkor

Bokningsvillkor

LEVERANS
Vi levererar maten packad i antingen miljövänliga eller återvinningsbara livsmedelsgodkända engångsförpackningar, alternativt i lådor för uppläggning på serveringsfat på plats - detta ingår i leveransavgiften.
Avgiften är 200 kr enkel resa,  400 kr för upphämtning av använda fat och dylikt, inom Göteborg. Utanför Göteborg debiteras en milkostnad på 65 kr utöver 200 kr för varje påbörjad mil enkel resa. Leveransavgifterna är exklusive moms.
Returer hämtas alltid följande vardag mellan 08.00-17.00 om inte annat är överenskommet.

AVBOKNING MINDRE BOKNINGAR (BESTÄLLNINGSVÄRDE UNDER 5000 KR)
Avbokning och ändringar av din beställning ska ske senast 4 dagar innan leveransdatum, i annat fall debiteras fullt pris.

VILLKOR STÖRRE EVENT
1. BOKNINGSVILLKOR
1.1. Betalningsvillkor. Påskriven kopia av avtalet måste lämnas tillsammans med handpenning på 10 % av totala summan alternativt bekräftad beställning via mail för att reservera beställningen. Denna handpenning betalas tillbaka vid avbokning tidigare än 30 dagar före eventet. Efter det förbehåller Bunny Bites Catering sig rätten att behålla/debitera för planeringskostnader, om eventet ställs in av kunden.
Ställs eventet in 30-50 dagar innan eventdagen debiteras 10 % (eller handpenningen) av totala kostnaden. 
Ställs eventet in 30-14 dagar innan eventdagen debiteras 25 % av totala kostnaden. 
Ställs eventet in senare än 14 dagar innan eventdagen debiteras 50 % av totala kostnaden.
50 % av totala summan betalas av kunden 10 dagar innan eventet och resterande betalning sker i samband med eller direkt efter avslutat event. Bunny Bites kan bryta avtalet när som helst om kunden inte följer betalningsvillkoren, och då återfås inte handpenningen. Betalning sker via Swish eller mot faktura.

1.2.  Servering och upphämtning av fat och redskap.  Om inte annat avtalats ingår följande i beställningspriset: uppläggning på fat för första omgången av buffén (miljövänliga engångsuppläggningsfat ingår, hyra av "riktiga" fat ingår ej, men kan ordnas mot extra kostnad). Upphämtning sker nästkommande vardag om ingen annan överenskommelse gjorts. För trerättersmiddag ingår avlämning av mat med instruktion för uppvärmning. Önskas serveringspersonal/kock under tillställningen kostar detta 420 kr inkl moms per timme och personal.

1.3. Slutgiltigt antal gäster. Bunny Bites behöver uppgift om det totala antalet gäster senast 10 dagar innan eventet. Kunden betalar för detta antal gäster oavsett om de deltar eller ej på eventet.

1.4. Meny. Kunden ger förslag på önskad meny i samband med upprättandet av detta avtal. Kunden kan föreslå mindre ändringar av menyvalet upp till 10 dagar innan eventet, i mån av tillgång av råvaror samt att prisjusteringar då kan bli aktuella.

1.5. Livsmedelshygienregler. Att ta med sig mat som stått framme för servering kan vara en hälsorisk, därav avsäger sig Bunny Bites ansvaret för mat som medtas från eventet.

1.6. Ändring av eventdatum eller meny. Om kunden önskar ändra datum eller hela eller större delen av menyn fram till 10 dagar före eventet går handpenningen till ny planering av detta. Sena menyändringar gäller endast i mån av tillgång av råvaror.

2. ÖVRIGA VILLKOR
2.1. Avbokning. Om eventet ställs in senare än 30 dagar för eventdatumet förbehåller sig Bunny Bites Catering rätten att behålla handpenningen. Om eventet avbokas mellan 30-10 dagar innan eventdatumet debiteras kunden 50 % av den totala summan. Vid avbokning senare än 10 dagar innan eventdatumet debiteras kunden på det totala beloppet.

2.2 Avbokning från Bunny Bites sida. Bunny Bites åtar sig att fullfölja uppdraget, men vid sjukdom eller annan akut orsak till avbokning ges kunden handpenning/betalning tillbaka till fullo samt att Bunny Bites hjälper till att få tag på jämförbar catering till jämförbart pris alternativt tar hjälp av inhyrd personal för att kunna fullfölja uppdraget.

BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker kontant via Swish eller mot faktura med betalningsvillkor 5 dagar för privatpersoner och 14 dagar för företag netto. Dröjsmålsränta utgår vid försenad betalning.
Vid arrangemang med en totalsumma överstigande 20 000 kr inkl. moms förbehåller vi oss rätten att debitera 50% à conto. Pengarna skall vara oss tillhanda senast 10 dagar innan arrangemang. Vi förbehåller oss även rätten att debitera 10% i handpenning vid dessa större bokningar som återfås vid avbokning senast 30 dagar innan arrangemangets datum.

MOMSREGLER
Observera att 12 % moms tillkommer på samtliga angivna priser.

PROVSMAKNING
Jag hade gärna fortsatt som tidigare med att erbjuda provsmakning till en låg kostnad, men har fått inse att det inte är ekonomiskt hållbart för mig. Råvarorna för att provlaga till exempel en trerättersmeny även om det bara är för två personer brukar ligga på runt 1500:- samtidigt som det ofta tar 2 fulla arbetsdagar med förberedelser, tillagning och servering, vilket gör att jag går back väldigt mycket på provsmakningstillfällen. 

Istället för att öka marginalerna genom att baka in kostnaden för provsmakning och konsultation och då höja priset för alla kunder erbjuder jag nu följande:

- I varje bokning ingår 3 timmars konsultation/bollande av meny och så vidare - detta brukar räcka gott och väl för de flesta bokningar, för de bokningar där mer konsultation behövs kostar varje extra timme 450 kr inkl moms. 

- För de som behöver mer än så erbjuder jag ett paket med provsmakning av 3-5 rätter (trerätters eller bufférätter) och upp till 10 timmars konsultation för 3950 kr inklusive moms vilket är starkt rabatterat (totala kostnaden är runt 7400 kr).

- Jag kommer istället att erbjuda några provsmakningstillfällen där jag försöker samla upp de rätter kunderna vill smaka för en mindre kostnad.

SJUKDOM
Vid sjukdom erbjuder vi ett enklare alternativ som vi alltid har redo, och debiterar endast råvarukostnaden. Detta gäller för lunch-, enklare buffé- och frukostbeställningar. Vid större bokningar löser vi det med inhyrd personal.

GDPR-policy

A. Introduktion

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
-information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
-information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
-information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
-information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
-information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
-information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
-information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
-information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
-information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
-information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
all annan personlig information som du skickar till oss.
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
att administrera vår hemsida och verksamhet;
att anpassa vår hemsida åt dig;
-att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
-att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
-att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
-att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
-att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
-att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
-att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
-att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
-att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
-att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
-att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
-att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
annan användning.
Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.
Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan utlämna din personliga information:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information
Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress}).
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.